Adwokaci Czechy

Witamy na stronach internetowych adwokatów w Czechach. Głównym celem działalności prawnej adwokatów jest świadczenie usług w tradycyjnych dziedzinach prawa z należytą starannością tak, by została zagwarantowana ochrona praw i interesów klienta. Reperezentujemy klientów polskich (osoby fizyczne i prawnicze) zwłaszcza w dziedzinach prawa cywilnego (roszczenia odszkodowawcze, zobowiązana itp.), prawa handlowego (zakładanie spółek handlowych oraz kompleksowa obsługa prawna), prawa karnego (reprezentacja prawna poszkodowanych w wypadkach drogowych, obrona oskarżonego w postępowaniu karnym itp.) oraz w innych dziedzinach prawa w zależności od potrzeb indywidualnych klienta. Do zakresu działalności adwokatów należy także świadczenie usług w zakresie prawa medycznego.
Adwokaci świadczą usługi prawne na terytorium Republiki Czeskiej. Oferują również możliwość płynnej fachowej komunikacji w języku polskim. Współpracują z adwokatami i radcami prawnymi na terenie Polski (Cieszyn, Warszawa, Opole, Kraków) i zapewniają serwis prawniczy klientom, którzy życzą sobie świadczenia tego rodzaju usług prawnych.

Mgr. Alicja Adamusová Rzymanová, adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Mgr. MUDr. Karel Adamus, Ph.D., adwokat, absolwent wydziału Medycyny Uniwersytetu Palackiego w Olomoucu oraz absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Palackiego w Olomoucu.

Dalsze informacje:

http://www.advokati-karvina.cz/pl/uslugi-prawne
http://www.advokati-karvina.cz/pl/kontakty